Salarissen, dossierbeheer en administratie onder een dak!

Het onderbrengen van de salarisadministratie bij Het Nieuwe Beheer heeft meerdere voordelen. Voordat er een verloning ondergebracht wordt bij Het Nieuwe Beheer krijgt men advies over de te behalen voordelen binnen de onderneming. Ook risico's worden besproken en waar mogelijk beperkt. Denk hierbij aan sectorpremies, subsidies, contractadvisering of een analyse van de huidige formatie. Binnen de huidige wisselende wetgeving loopt een horecaondernemer al snel meer risico dan in het verleden. Mutaties welke plaatsvinden binnen eventuele CAO's worden uiteraard ook meegenomen.

In de beveiligde cloud is het mogelijk het contractbeheer direct inzichtelijk te hebben op ieder willekeurig apparaat dat verbonden is met het internet. Contracten, gewerkte uren, salarisstroken en overzicht van de kostenplaatsstructuur zijn in de persoonlijke account te beheren. Aanmelden is eenvoudig door alle nieuwe gegevens direct in de cloud op te slaan. Vervolgens kan Het Nieuwe Beheer deze direct verwerken. Output van de "salarisrun" wordt, indien gewenst, direct meegenomen in de maandelijkse rapportage, zodat opvolging snel plaats kan vinden. Denk hierbij aan een analyse van ingezette uren vs. omzetregistratie, beloningsstructuur van de huidige formatie en het inzetten en analyseren van eventuele productiviteitsnormen. De medewerkers kunnen indien gewenst ook inzage krijgen in de persoonlijke digitale salarisadministratie. Geen problemen meer met missende salarisstroken of jaaropgaven, maar alles is eenvoudig te beheren op een centrale online locatie.

 

payroll

 

Uitlenen van personeel binnen de eigen organisatie, of daarbuiten is geen probleem. Eventueel wettelijke verplichting kan Het Nieuwe Beheer doorvoeren bij de Kamer van Koophandel en het opmaken van de (externe) doorbelastingen neemt Het Nieuwe Beheer voor zijn rekening.

 

"Een kostenplaatsstructuur is ideaal om overzicht te verkrijgen".

De loonstroken worden binnen vijf werkdagen verzonden nadat Het Nieuwe Beheer de mutaties heeft ontvangen; dit altijd overzichtelijk in uw persoonlijke account in de beveiligde cloud. Bij de verwerking van uw mutaties levert Het Nieuwe Beheer standaard; 

  • Journaaloverzichten op kostenplaatsniveau
  • Loonstroken (in uw huisstijl)
  • SEPA betaalbestand
  • Aangifte naar de Belastingdienst

Overstappen is eenvoudig. Stuur Het Nieuwe Beheer de meest recente loonstroken toe en stap over zonder gedoe. Binnen 5 werkdagen heeft Het Nieuwe Beheer de administratie helemaal op orde en kan men gebruik maken van de salarisadministratie. Aanvullend behoort het beheer van een online personeelsdossier tot een van de mogelijkheden. Het dossier omvat buiten de verplichte documenten ook eventuele kledingovereenkomsten, stageovereenkomsten, onderhandse lening of studieovereenkomst. Geen onzekerheid bij een controle door de Belastingdienst, maar veilig en online een personeelsdossier met alle wettelijke verplichte documenten.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Klik hier!