Ad·mi·nis·tra·tie (de; v; meervoud: administraties) - beheer van stukken

Veelal betekent de administratie voor (horeca)ondernemers een rompslomp aan papierwerk. Eens per kwartaal levert men een aantal mappen aan de boekhouder of accountant. Als men er al wijs uit wordt, is de administratie vaak een tijdrovende klus en komt gedegen inzicht en controle al snel te lijden onder 'belangrijkere zaken'.

Als ondernemer is men wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren. Het Nieuwe Beheer adviseert direct zelf bij het opzetten en bijhouden van een administratie, zelfs al voor een onderneming operationeel van start gaat. Het Nieuwe Beheer beheert voor zowel startende, als bestaande (horeca)ondernemers de administratie. Maar het uitvoeren, beheren en bewaken van de administratie; wat betekent dit nu eigenlijk allemaal?

 

Zoveel post!?

De gemiddelde ondernemer heeft geen idee van de papierwinkel die het ondernemerschap met zich meebrengt.

administratieve dienstverlening

 

Het Nieuwe Beheer heeft de visie dat het goed beheren van een administratie in een digitale omgeving begint. Aan de toeleveranciers van de horecaonderneming wordt vereist, dat de facturenstroom digitaal verloopt. Zo is Het Nieuwe Beheer gelijktijdig met de ondernemer op de hoogte en in het bezit van de facturen. Dit heeft als voordeel dat er 'real time' verwerkt kan worden, zodat kort na een periodeafsluiting een up-to-date rapportage geleverd kan worden. Een digitale opslag is daarbij inzichtelijker voor beide partijen.

Bijkomend voordeel is dat er, buiten een leveringscontrole op locatie, door Het Nieuwe Beheer een tweede controle op prijsafspraken wordt gemaakt. Facturen worden na akkoord van de ondernemer in het betalingsverkeer en in het boekhoudpakket opgenomen. Het boekhoudpakket is dusdanig ingericht dat alle relevante horeca-aspecten per crediteur, per categorie en per kostensoort inzichtelijk worden gemaakt. Denk hierbij aan het toekennen van de diverse grootboeken (categorieën) om belangrijke marges direct inzichtelijk te maken.

Naast een reële rapportage van gemaakte kosten, biedt Het Nieuwe Beheer ook de mogelijkheid de debiteurenadministratie te verwerken en te bewaken. De (horeca)ondernemer kan hierbij denken aan het wekelijks versturen van facturen in huisstijl, het versturen van herinneringen na betalingstermijn van 30 dagen en zo nodig, met akkoord van de ondernemer, het ingaan van de formele traject indien de debiteur in gebreke van betaling blijft.  

cloudstation

Altijd en overal beschikking over mijn administratie!

Nooit meer een verdwenen factuur. Alles veilig in een beveiligde online omgeving terug te vinden.

Het online beheer vindt plaats in een beveiligde digitale omgeving waarbij de (horeca)ondernemer enkel een pc, tablet of smartphone met internetverbinding tot zijn beschikking hoeft te hebben. Na het inloggen via een eenvoudige 2-stappen verificatie zijn alle belangrijke documenten in een duidelijke structuur terug te vinden. Denk hierbij aan documenten zoals overeenkomsten, vergunningen, crediteuren, debiteuren en de gemaakte rapportages. 

Dus op zoek naar die ene factuur voor de garantie, of een debiteur die vraagt om een kopie? Alles zeer eenvoudig te herleiden. Alles onder een beveiligd dak, overal ter wereld.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Klik hier!