Digitaal contractbeheer!

Het Nieuwe Beheer biedt het (digitale) contractbeheer als dienst aan.  De dienst is gericht op de administratieve intake
van de nieuwe medewerker en het opstellen en ter (digitale) ondertekening aanbieden van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer / werkgever.
Het contractbeheer wordt in de praktijk, mede door het hoge in- en uitstroom, vaak als administratieve last ervaren.
Dus geen losse papieren, incomplete dossiers of verdwaalde ordners meer!

Van intake tot compleet digitaal personeelsdossier

Volledige administratieve ondersteuning!

Het basisproces ziet er in hoofdlijn als volgt uit:
- Na positief sollicitatiegesprek verschaft werkgever beknopte gegevens nieuwe medewerker aan HNB.
- HNB neemt binnen 48 uur telefonisch contact op met medewerker voor verkrijgen gegevens - documenten.
- HNB stelt concept AOK op o.b.v. door ons samen vastgestelde functiehuis en loontabel.
- Werkgever ontvangt de AOK voor controle en digitale ondertekening.
- Werknemer ontvangt uitnodiging voor digitaal ondertekenen van de AOK.
- Indien beide getekend maakt HNB het personeelsdossier compleet (bankpas - ID - AOK - loonheffingsformulier) binnen personeelssoftware (indien aanwezig).
Aanvullende zaken welke in de digitale omgeving kunnen worden georganiseerd / gepersonalisseerd:
- Verlenging AOK.
- Aanzegging einde AOK.
- Aanbiedingsplicht oproepers (WAB)
- Loonheffingsformulier.
- Huisregels.
- CAO.
- Studie-overeenkomst.
- Sleutelovereenkomst.

Door de hoge in- en uitstroom blijft het contractbeheer een ondergeschoven kindje

Door het uit te besteden, goed geregeld en direct voldaan aan wet WAB!

Dus geen losse papieren, incomplete dossiers of verdwaalde ordners meer! Sinds de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dient formeel de getekende arbeidsovereenkomst aanwezig te zijn bij de intermediair, dus aan deze wettelijke eis is ook direct voldaan.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Klik hier!